Goede doelen voor 2018

De Stichting Pim Foundation, organisator van de Stelvio Challenge, zet zich in voor het welzijn van gehandicapte en ernstig zieke kinderen.

Stichting Pim - zorgwoning, dagbesteding en logeeradres voor jongeren met een beperking.
Vanuit Stichting Pim is deze Stelviochallenge ontstaan met in 2009 haar eerste challenge. We menen dat delen, naast het maatschappelijke aspect, ons ook mentaal sterker maakt. Vandaar de keuze om meerdere goede doelen te ondersteunen naast onze eigen stichting.


www.stichting-pim.nl


Informatie / promotie film van Stichting Pim

Stichting Pim Foundation steekt een helpende hand uit naar ernstig zieke en kinderen met een meervoudige beperking. Zij doet dit door steun te bieden aan particuliere stichtingen / organisaties die hiermee een directe relatie hebben. Dat kan steun zijn in de vorm van een aangepast vervoersmiddel, een tillift of duo-fiets. Maar ook een geweldig dagje uit, een wens die in vervulling gaat of een vakantie om even weer kind te mogen zijn en waarbij de ouders hun rust mogen pakken.

Een glimlach op het gezicht van een kind dat ernstig ziek of meervoudig beperkt is doet wonderen. Zo puur dat alle problemen even verdwijnen. Dat zijn de momenten waar wij het voor doen !!

Het bestuur van Pim Foundation heeft, naast Stichting Pim, nog andere goede doelen geselecteerd.

Dit zijn de goede doelen voor 2018:

De opbrengst van de Stelvio Challenge wordt naar rato verdeeld onder de goede doelen. Statutair is bepaald dat 50% van de opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting Pim, als initiator van dit evenement. Voor de overige goede doelen geldt dat zij, evenredig aan de inspanning die het geselecteerde goede doel levert, een percentage ontvangen van de opbrengst. Naast de geselecteerde goede doelen, ontvangt Socorso Clowns, een bescheiden deel van de opbrengst. Socorso Clowns, de Italiaanse equivalent van CliniClowns, is ter plaatse in Bormio zeer actief voor de Pim Foundation.